För medlemmar

Alla medlemmar ska se till att logga in i Nabos portal och hittar då mer information som rör föreningen där.

www.nabo.se

inloggningen sker med Mobilt Bank-Id.

Där har ni möjlighet att se avgiftsavier samt styra hur dessa betalas.

Det är viktigt att hålla e-postadress och telefonnummer uppdaterade då det är via registret i Nabo som all kommunikation från föreningen sker.